Kösystem som informerar

När du väntar på din tur har du inte sällan frågor. Det kan vara allmänna frågor om den tjänst eller produkt som du tänker köpa eller redan har köpt. Det kan också vara specifika frågor om butiken som du handlar i. Ett kösystem som informerar när du väntar är verkligen en stor hjälp. Du får svaren och behöver inte lägga mer tid på dina frågor då det väl blir din tur.

Kösystem som visar vägen

Ett kösystem ska göra det tydligt vemstur det är. Det bör fungera med nummer och kan ha både visuell funktion ochljudfunktion. Med skärmar som visar vilket nummer som betjänas och var är detenkelt för de som står i kön att hitta rätt.

Det är förstås viktigt att lokalen med systemet för kö är tydligt märkt. När det står att nummer 122 betjänas på plats 3 måste de som väntar se var plats 3 är. Om inte kanske det kommer att spillas tid på irrande och onödiga frågor.

Hur ska du göra nu?

Ett bra kösystem kommer också att geinformation som folk ofta eftersöker. Det kan vara en så enkel sak som att duvill veta om du fortfarande får din bokade plats i kön då du kom sent. När detfinns en informationsbox med skärm kan du enkelt klicka fram informationen somdu behöver.

Skärmar som visar vems tur det är kan också ge allmän information om kösystemet. Det skapar ett viktigt lugn eftersom alla som väntar förstår vad som gäller. När du kan läsa svaren på dina frågor på en skärm kommer du inte att avbryta andra vars tur det är för att ställa frågan.

Information om produkter

Kösystemets skärmar kan också ge merinformation om produkter och tjänster. Informationen kan ges med bilder, textoch film. Det här är sådant som ger en trevligare upplevelse av väntetiden.Dessutom kan smart placerad information i ett kösystem leda till mer sälj.

Q-Channels hemsida hittar ni all information ni behöver om kösystem.