Viral animation som reklam

Det går att animera legogubbar eller figurer som är tecknade. Med en animation går det att skapa en helt unik reklamfilm som snabbt sprids via sociala medier. Men enkelt är det inte. Det krävs ju en film som folk faktiskt uppskattar. Det som redan är gjort är inte mycket att apa efter. I nätets förtrollade värld vill vi alltid se något nytt som upplevs som en sensation.

En viral animation som förvånar

För en vanligdödlig person kan det låta som ett omöjligt uppdrag. Att skapa en animation somförvånar och därmed blir viral är inte lätt. Det kräver flera saker. Den somskapar animationen måste inte bara vara expert på tekniken. Han ska också ha:

  • Rätt känsla för vad som kan komma att förvåna
  • Bra känsla för humor
  • Insikt i vilka grepp som kan väcka uppmärksamhet
  • Förmåga att kombinera animationen med det märke som ska spridas

Reklamfilmproduktion kräver teamwork

Det är väldigt sällan som en bra animation är en one-man-show. Idag jobbar filmbolag som gör reklamfilm med team som tillsammans tar fram nästa sensation. Teamet består av personer som har fantasin som krävs för att hitta rätt vinkel såväl som personer som vet hur dessa ska förmedlas med animation och ljudeffekter.

När ett företag vänder sig till filmbolaget för att få hjälp med en viral succé är det mycket som ska ske. En kort film på en minut eller två kan kräva flera hundra timmars arbete och många koncept som skrotas.

Reklam som inte verkar som reklam

Det kan tyckassom att virala animationer som fungerar som reklam är tillfälligheter. Det ärockså meningen. De bästa filmklippen som vi delar med varandra utan att blinkaverkar inte ens vara reklam trots att de är det. Duktiga produktionsbolag i Stockholm kan skapa den här typen av animation och vet också hur den ska spridas på rättsätt.